Privacy Verklaring

1 oktober 2020

Yuri Koster waardeert het vertrouwen dat je in hem stelt en gaat daarom uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Yuri Koster houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op.

De persoonlijke gegevens die je op deze website invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Yuri Koster gebruikt de verzamelde gegevens om zijn klanten de volgende diensten te leveren:

Yuri Koster zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Yuri Koste geen verantwoordelijkheid dragen. Yuri Koster raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.

In geval een wijziging van ons Privacybeleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.